Inlagt 2016-09-22
Mossa
Mycket mossa/alger var det på de tak som företaget "Takvård" tog sig ann. Åtminstone var det 2 fastigheter som fick taket åtgärdat. Vatten användes inte, utan man hade tryckluft. Sedan lades en kemisk blandning på pannorna. Pannorna var rätt lika de befintliga. Köpta hos Woody Vallentuna Byggvaror. Detta om några skulle behöva ersättas. Artikel 020014 2-kupig Palema tegelröd.

Så fort du upptäcker mossa på ditt tak bör det åtgärdas, eftersom det bara blir värre. Mossan kan i värsta fall växa in i pannorna. Detta särskilt om det legat snö en längre tid eller regnat häftigt. Ett tak är också väldigt utsatt för att löv från träd och annat faller ner för att till slut bli gödning för mossan.

Inlagt 2016-09-20
Vittrande betongpannorr
Betongpannor på garagetaket hos en familj har börjat vittra sönder. Cirka 1 cm har försvunnit av betongen. En orsak kan ha varit en lönn som orsakade att taket tidvis var fuktigt. Den är nu borttagen.

Inlagt 2016-09-19
Hur jag tar bort alger på taket
Bensaltensid som bensalkonklorid kallas i utspädd form, är en biologiskt nedbrytbar tensid. Man kan köpa bensaltensid och all nödvändig kringutrustning direkt på nätet och med enkelhet blanda ett eget mossborttagningsmedel. Bra att veta kan vara att bensaltensid inte ska ha några skadliga effekter på människans hälsa, dock bör skyddsutrustning användas vid brukande av borttagningsmedel som innehåller olika bensalkonklorider, då de i koncentrerad lösning har frätande egenskaper. Spruta på och låt sedan regnet tvätta taket. Det blir snyggare hela tiden och efter ett år är det rent (lavar som sitter med rötterna djupt ner i plattorna kan ta 2 år). Skyddet varar i minst 4 år och skyddar mot mossa, lavar, alger, mögel, svamp och annan påväxt. Beläggningar försvårar avrinning och binder fukt som på sikt gör att ytan vittrar sönder. Läs mer här! Hur du blandar finns under den här länken! Här fler anvisningar om bensaltensid.
Klicka här! 5 liter utspädd lösning räcker till cirka 25 kvm.