SKÄNKENS SAMFÄLLIGHET

slu

Styrelsen

Tommy Aspegårdh, ordförande

Jens Greve, ledamot / kassör

Håkan Wallin, ledamot

Maria Sundin, ledamor

Suppleant

Karin Wallén

Övriga uppdrag

Stämman valde Ulf Palbrink till revisor samt Staffan Edberg till revisorsuppleant.

Stämman valde Eila Edlund och Ing-Marie Berggren till valberedning.

 


Årsmötesprotokollen finns numera under Inloggning