Inlagt 2021-01-13
Råttor är ett allt vanligare problem. Det rapporteras alltfler råttangrepp och det huvudsakligen på hösten som problemen börjar: Råttorna fryser och vill in. Och det gör de lätt. Ett hål på ett par centimeter i diameter är tillräckligt för att en råtta ska kunna krypa in.

Salmonella och Leptospiros är bara två av de cirka 60 bakterier som råttorna bär runt på. Salmonella kan ge diarré, kräkningar och magkramper, och för svaga personer kan smittan ha dödlig utgång. Leptospiros kan i sällsynta fall leda till Weils sjukdom, som bland annat innebär multiorgansvikt.

Råttorna gnager på allt och förstör ditt hus, rörinstallationer, kablar med mera. Och så luktar de illa..

Du kan göra en hel del för att slippa råttor.
Först och främst ska du undvika att dra dem till huset genom att ha avfall, djurfoder, fågelfoder eller några andra \"godsaker\" liggande på din tomt. Generös matning av fåglar är faktiskt en vanlig orsak till råttbesök. Undvik att ha allt för mycket bråte av brädor, gamla bilar och andra platser där råttorna kan bygga bo.
Och så ska du se till att råttorna inte kan komma in i ditt hus:

Undersök om avloppet har hål eller fogar som släppt
Sätt metallnät över rör som utluftar fallrör från toaletter
Skruva fast metallgaller över golvbrunnar
Sätt råttspärrar på avloppsrör och fallrör
Ta bort växtlighet längs husets sockel (råttor tycker inte om att springa i det fria)

Inlagt 2019-11-28

Inlagt 18-11-26
När TV-bilden med formatet 16:9 inte får med hela bilden och skärmens olika inställningar inte åtgärdar detta kan lösningen finnas i digitalboxen. Med den box vi fick från Transit gå till System - Fabriksinställning - Fabriksåterställning. Där kommer då som "default" värde upp "kanaler". Där ska inte OK tryckas in utan gå vidare till Fabriksinställning med fjärrkontrollens högerpil. Där trycks du då OK. Det här kan inträffa om man pillat för mycket med fjärrkontrollen.

Inlagt 2017-04-18
ICE i telefon en
ICE är ett uttryck som översätts till In case of emergency och på svenska I en nödsituation. Om du skulle råka ut för en olycka vill räddningspersonal snabbt kunna få tag i dina anhöriga. Det är därför bra om du lagt in dina anhörigas nummer i ICE på din mobiltelefon:
In Case of Emergency (ICE) är ett internationellt accepterat sätt att finna anhöriga till olycksdrabbade.
Ett snabbt sätt för räddningstjänst-, ambulans- och sjukvårdspersonal att komma i kontakt med anhöriga i händelse av en olycka är att söka i den drabbades mobiltelefon. Genom att använda ICE berättar du för räddningspersonalen vem de ska kontakta.

Såhär lägger du in ICE-kontakter i mobilen
Lägg in en ny kontakt i telefonboken
Skriv ICE1, mellanslag, sedan vilken relation du har till personen (t.ex. wife, husband, brother, mother), mellanslag, och slutligen namnet på personen.
Inled telefonnumret med +46 eller 0046 och sedan numret utan den första nollan.
Vill du lägga in fler kontakter skriver du bara ICE2 och så vidare...
Ett exempel: ICE1 wife Rut +46703123456

Tänk på att använda landsnummer (+46 eller 0046 för kontaktpersoner inom Sverige) och engelska som språk så att ICE-funktionen även fungerar när du är utomlands.
Tips!

Vill du undvika att din mobiltelefon presenterar dessa personer som ICE när de ringer dig? Lägg då in tecknet * efter ICE-kontaktens telefonnummer. Det fungerar ändå om någon behöver använda sig av ICE i en allvarlig situation.
Dina anhöriga kan då kontaktas och bli informerade om vad som hänt.

Inlagt 2017-01-02
Förebygga inbrott
Kan vara en god idé att meddela grannen när julfirandet sker på annan plats än i hemmet. Som ni ser är det mycket inbrott i närområdet. Trampa upp snön. Töm brevlådan, ta bort sopbehållare från vägen. Kolla om något lagts framför dörren eller på gången. En markering kan ha lagts dit för att se om det tagits bort. Och ta en runda kring huset. Att fönstret ligger på marken i flera dagar när grannen är borta kan skapa ännu mer förödelse.

Om vattnet fryser, så är glaset i vattenmätaren som fryser sönder först.
Tänk som en Inbrottstjuv Skaffa endast de skydd som du behöver! I stället för att okritiskt investera i larm, superlås, videoövervakning etc. bör du analysera ditt behov. Och här gäller det klassiska rådet: tänk som en inbrottstjuv. Var skulle du försöka ta dig in, om du vore tjuv? Var finns bostadens svaga punkter? Det kan vara bra att veta, att tjuvar är bekväma och väljer den enklaste lösningen. Därför ska din strategi vara att göra det så besvärligt som möjligt för tjuven. Helst så besvärligt att han fortsätter till en annan villa. Om huset har en bakdörr, terrassdörr eller liknande, så börja där. Den är nämligen en vanlig inbrottsväg. Skulle tjuven komma in, ska det vara svårt för honom at komma ut. Tjuven vill ha det som räven: två utgångar, så att han lätt kan smita. En tjuv kan alltid ta sig in, men ju besvärligare du gör det för honom, desto bättre är det för dig. 10 tips säkrar ditt hem mot inbrott

1. Säkra lås och slutbleck: Låset får inte kunna sparkas upp så därför är det viktigt att du har ett ordentligt lås, naturligtvis godkänt av Stöldskyddsföreningen.
2. Lås dina fönster: Hindra tjuvens att smita med stöldgodset genom att sätta lås på de utsatta fönstren, alltså de som är mest dolda för grannar och passerande på gatan.
3. Utvändigt fönsterskydd: Se till att fönstren inte kan lyftas bort. Ett vanligt sätt att ta sig in på är att plocka bort de utvändiga glasningslisterna och sedan lyfta ut hela fönsterkassetten.
4. Låsbara handtag: Sätt lås på terrassdörren så har du blockerat en av de vanligaste ingångarna för tjuven.
5. Lås är bättre än vred: Spärra tjuvens flyktväg via ytterdörren eller köksdörren.
6.Haspar med spärr: Förstärk inbrottsskyddet genom att ersätta de gamla vanliga fönsterhasparna med haspar med spärrfunktion.
7. Envägsskruvar överallt: Lura tjuven med skruvmejseln genom att använda envägsskruvar, som bara kan dras åt ett håll – medurs (och då dras skruven i).
8. Förstärkta vädringsbeslag: Kombinera barnsäkerhet och inbrottsskydd genom att montera förstärkta vädringsbeslag på dina fönster.
9. Stift i dörrar och fönster: Stoppa den avancerade inbrottstjuven som med bågfil eller vinkelslip sågar av de utvändiga gångjärnen på en dörr eller ett fönster. 10. Snurrande stänger blockerar dina källarfönster: Att galler inte hindrar en tjuv finns åtskilliga exempel på, men det går att både lura och stoppa tjuven med stänger som snurrar runt om tjuven försöker såga av dem.

Inlagt 2016-12-03
Pulversläckare
Pulversläckare är i princip underhållsfri, den kan tappa trycket och pulvret kan packa sig för hårt. Släckaren bör därför vändas 1-4 ggr/år. Om man lägger örat till första gången kan man höra hur pulvret rasar ned. Vänds sedan en gång till så ibland hörs det inget alls.

Inlagt 2016-12-01
Risk för frusna rör och ispropp i vattenmätaren
Vintertid finns en risk när uppvärmning i huset falerar på ett eller annat sätt eller med en uppbruten dörr en kall vinternatt. Blir det minusgrader inne så är det bl. a vattenmätaren för inkommande vatten som går sönder. Är man på semester så blir resultatet uppenbart. Kanske bäst att tömma vattensystemet samt åtgärda där stillastående vatten finns.